​​​​​​


 
2017 yılında hem global, hem yerel bağlamda yaşanan ekonomik büyümenin ve olumlu gelişmelerin, 2018’de yerini makro ticari ve politik belirsizliklere bıraktığını görüyoruz. Özellikle ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarıyla başlayan korumacılık akımının, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış yönteminin hala kesinleşmemesinin ve Ortadoğu’daki siyasi ​karışıklıkların dünyayla birlikte ülkemizi de etkileyeceğini öngörüyoruz.

ABD’deki güçlü büyümeye karşılık, iki ana ticaret ortağımızdan Çin’in %6,6 ile son 28 yılın, 
Almanya’nın ise %1,5 ile son 5 yılın en düşük büyümelerini 2018 yılında kaydetmeleri, 2019 yılı için büyük önem arz edecektir. Diğer büyük ticaret ortaklarımızdan İtalya’da yaşanan stagnasyon ile Fransa’da uzun bir süredir devam eden toplumsal olaylar da kritik gündem maddeleri olarak öne çıkmaktadır.

IMF raporlarına göre G-7 ülkelerinin küresel ekonomideki payı 2000’lerde yaklaşık %45 iken, 
2018’de %30 bandına gerilemiş durumdadır ve önümüzdeki yıllarda azalmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. Hindistan başta olmak üzere gelişmekte olan ekonomiler ise etkilerini gün geçtikçe artırmaktadır. Endüstri 4.0, artan çevresel duyarlılıklar ve dijitalleşme gibi global trendlere ek olarak, bu yeni dünya düzenine de erken uyum sağlayabilmek büyük önem taşıyor.
 
Ülkemiz ise ilk çeyreğine hızlı bir büyüme ile girdiği 2018 yılını, özellikle makroekonomik gelişmelerin de etkisiyle zorlu koşullarda tamamlamış bulunuyor. Küresel para politikalarındaki sıkılaşma işaretleriyle birlikte borçlanma maliyetleri yükselirken; finansmana erişim zorlaştı. Bu gelişmelere Ağustos ayında yaşanan kur dalgalanması da eklenince, büyüme hız kesmiş oldu. Yıl sonuna doğru alınan önlemlerle birlikte, bir miktar dengelenmenin yakalandığını söylemek mümkün. Öte yandan, 2019’da çetin ekonomik koşullara hazırlıklı olmakta fayda görüyoruz.

Bu konjonktürde, Akkök Grubu olarak 2018’de 
büyümemizi kararlılıkla sürdürürken, kârlılığımızı da artırmayı başardık. Kombine ciromuz, %35’lik artışla 14,9 milyar TL’ye çıkarken; 2017’de 1,6 milyar TL mertebesinde olan yurt dışı satışları, 2018’de 2,5 milyar TL’ye ulaştı. Grubumuzun yarattığı kombine FVAÖK ise 2,4 milyar TL oldu.

Ana iş kollarımız olan kimya, enerji ve gayrimenkul sektörlerinde ülkemiz ve paydaşlarımız için katma değer yaratma hedefimiz doğrultusunda; büyümemize katkıda bulunan ve Akkök Holding ismini geleceğe taşırken yanımızda olan kıymetli çalışanlarımız ile bu zor yılda desteğini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.​
​ 
 
Saygılarımla,

Raif Ali DİNÇKÖK
Yönetim Kurulu Başkanı