Akenerji’ye bağlı Egemer Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yürütülen Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali   2014 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınmıştır.  Santral, yıllık ortalama  7,4 Twh  elektrik üretim kapasitesiyle Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılamada büyük bir rol oynamaktadır. 
 
Türkiye’nin en büyük doğal gaz santrali yatırımlarından biri olan Erzin  Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali  904  MW kapasitesiyle  Akenerji’deki Akkök-CEZ stratejik ortaklığının en önemli projelerinden biridir.
 
Akenerji’nin yüksek verimliliği hedefleyen çevre dostu yaklaşımıyla Hatay’da devreye aldığı Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali  Türkiye’nin elektrik enerjisi talebinin yaklaşık %2,6’sını karşılayabilecek üretim kapasitesine sahiptir.