Aktek, 2007 yılında Akkök Holding bünyesinde yer alan tüm şirketlere bilgi teknolojilerinde çağdaş uygulamaları tek elden, verimli, değer katan çözüm ve hizmetlerini Teknoloji servisi olarak sunmak amacıyla kurulmuştur. Günümüzde ise benzer Bilgi Teknolojileri servislerini katma değerli hizmetler olarak Holding dışındaki kurumlara da sunarak faaliyet ve etki alanını geliştirmektedir.

Başta Akkök Grup şirketleri olmak üzere tüm müşterilerine bilgi teknolojileri alanında katma değer sağlayarak yol göstermek, fizibiliteler yapmak, projelendirmek ve bu projeleri uygun maliyetlerle hayata geçirmelerine yardımcı olmak amacıyla kurulan Aktek, Bilişim 500 listesinde, 2015 yılında 110. sıraya yükselmiştir. Ayrıca; 2015 yılında Bilgi Teknolojileri Şirketleri arasında 74. sırada ve Sistem Entegratörü genel sıralamasında 23. sırada yerini almıştır.

Aktek, Oracle e-Business Suite üzerinde üretim, finansallar, lojistik, insan kaynakları, iş zekası ve kurumsal bütçeleme konularında uzman ekibiyle Oracle’ın en büyük iş ortaklarından biri olup, sunucular ve sanallaştırma alanında da pazarın lideri konumunda olan EMC, SUN Microsystems ve VMWare’in iş ortağıdır. Ayrıca; HUAWEI ve VDS ile iş ortaklığı anlaşmaları sağlanmıştır.

Aktek, network, güvenlik ve yedekleme yazılımları alanında Cisco, Websense ve Symantec ile yaptığı iş ortaklıklarıyla uçtan uca bilgi teknolojileri çözümleri üretebilmekte olup, Microsoft ürünleri kullanarak çeşitli yazılımlar geliştirmektedir. Özellikle SharePoint Portal ve MS CRM üzerinde projeler yapılmaktadır.

IBM Cognos Partner’ı olan Aktek, Akkök Grubunda elde ettiği değerli tecrübeleri grup dışına da taşıyarak İş zekası uygulamalarında pazar payını büyütmektedir.

2011 yılında Sedaş SAP projesinde Yazılım, Datacenter Yatırımı, Yazılım Bakımı, proje bazlı dönemsel Geliştirme Desteği gibi işlemlerle SAP alanına da girilmiştir.

2012 Yılında Aktek’in kendi ürünü olan ASOS (Aktek Sayaç Okuma Sistemi) ile Sakarya Elektrik Dağtım A.Ş’nin 7.500 sayaçlık Uzaktan Sayaç Okuma ihalesi 32 firma arasından kazanılarak hayata geçirilmiş olup, Netaş Telekomünikasyon A.Ş. ile yapılan iş ortaklığı ile Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş’nin 12.000 sayaçlık ihale kazanılmış ve proje sonuçlandırılmıştır.

Aktek, SVR A.Ş. ve Yıldız Teknik Üniversitesi ortaklığı ile gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük süper bilgisayar sistemini Huawei teknolojilerini kullanarak IT sektörünün 2014 yılı en önemli projelerinden birini başarı ile gerçekleştirmiştir.

Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş.’de Balans Yazılımı Projesi ile manuel süreçlerin, sistematik ve otomatik bir yapıya taşınması, kullanıcı kaynaklı hataların azaltılması, tüm balans çalışmalarının saklanması ve tanımlanan kullanıcılara yetkilendirilmesi amaçlanarak başarıya ulaşmıştır.

Aktek, 2014 Ağustos ayında ülkemizdeki teknolojik gelişimlere ve gereksinimlere daha nitelikli yanıt verebilmek, Bilgi Teknolojileri ekosistemine daha güçlü entegre olabilmek, üretmiş olduğu yazılım ve katma değerli teknoloji hizmetlerini ülkemizin ve global gereksinimlerin hizmetine sunmak, rekabetçi olarak ürettiğimiz teknolojik değerleri paylaşabilmek, Ar-Ge ve inovasyonla daha yüksek teknolojik ürün ve değerler üretmek üzere Genel Müdürlüğünü Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ına taşımıştır.

Aktek, 2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ında başarılı projelere imza atarak büyümeye devam etmiştir. Aktek’in 2015 yılı içinde çeşitli ölçeklerde birçok katma değerli başarılı BT projesi yapmıştır.Bunlardan bir seçkiyi şu şekilde yapabiliriz.

2015 yılında Aktek içerisinde ”Aktek Garage” adında bir yapılanma bulunmaktadır. Bu yapılanma ile Aktek yaratıcı fikirleri olan kişilere fikirlerini projeye dönüştürebilecekleri fırsatları sunmaktadır. Kurumsal Performans Yönetimi için tasarlanan ve “A Performans” uygulaması ile planlama, analiz ve finansal raporlamalara yönelik ihtiyaçları karşılamaktadır. A Performans uygulaması IBM Cognos TM1 platformu üzerinde geliştirilmektedir. Enerji sektörüne yönelik bütçe ve raporlamaya yönelik Balans” çözümümüz bulunmaktadır. Balans Yazılımı, MS Excel vb. ortamında modellenmiş manuel ve kişilere bağlı süreçlerden, sistematik, gelişen, daha doğru, hassas ve otomatik bir yapıya taşınmasını, kullanıcı ve kullanım etkilerini iyileştiren, Kurumsal süreçleri tanımlamayı hedefleyen kompleks bir yazılım çözümüdür.

2015 yılı içerisinde Akkök Holding bünyesine katılan Gizem Frit firmasının Kurumsal Kaynak Yönetim sistemi olan Oracle EBS R12 kurulumu ve kullanıma alınması başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ de başarı ile tamamlanan ATLAS Müşteri ve Bayi Yönetimi projesi, müşteri ve müşteriye bağlı sayaçların eklenebildiği, farklı kategorilerde raporlamaların yapılabildiği, PMUM(Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi) ve Abone.net dış sistemleri ile entegrasyonların sağlandığı gelişmiş enerji sektörüne yönelik bir CRM uygulamasıdır.

EPDK mevzuat ve yönetmeliği gereği Türkiye’deki ilk, zamanında ve en başarılı ‘unbundling’ çok kompleks BT projesini Aktek ekipleri Sedaş ve Sepaş için başarı ile yapmışlardır.

SAF GYO’da gerçekleştirilen gayrimenkul yönetimi projesi başarı ile geliştirilmiş ve kullanıma alınmıştır. AVM ve Gayrimenkul Yönetim şirketlerinin süreçlerine uygun yazılım geliştirmeleri yapılarak Oracle E-İş yönetimi sistemine entegre, satınalma, satış, envanter, bakım, gayrimenkul yönetimi, finans, muhasebe, insan kaynakları gibi farklı konularda uçtan uca tüm süreçlerini takip etmelerini sağlayan bir yapı sunmaktadır. Bu kapsamda ülkemizde hızla gelişen bu sektörde bu entregrasyon seviyesinde yapılan ilk Kurumsal yazılım çözümü olma özelliği taşımaktadır.

Aktek, 2014 yılında almış olduğu bilgi güvenliği yönetim sisteminde uluslararası standartlara sahip ISO/IEC 27001:2005 belgesini 2015 yılında ISO/IEC 27001:2013 revizesini de başarı ile tamamlamıştır. Aynı zamanda, daha önce Aktek tarafından alınmaya hak kazanılan ISO 9001:2008 belgesinin de 2015 yılında yapılan gözden geçirme denetiminden başarı ile geçmiştir. Aktek almış olduğu kalite ve bilgi güvenliği sertifikalarına 2015 yılında ISO 22301:2012 İş sürekliliği yönetim sistemi standardı belgesini eklemiştir.

2014 yılında da Aktek, teknoloji şirketleri içinde ülkemizde Deloitte FAST 50 listesine girmeyi başarmıştır.

Şirketimizin İş Stratejisi

Rekabetin oldukça yoğun olarak yaşandığı sektörde şirketimizin temel stratejisi, AKKÖK Grubu’nun yapısına uygun şekilde, kaliteli hizmet vermek ve koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Bu amaçla şirketimiz, sektördeki diğer firmalarla en üst düzeyde rekabet edip ve sektörel anlamda teknolojiyi takip ederek, piyasa eğilimlerine ve müşteri taleplerine uygun hareket etmeyi ve geniş bir müşteri tabanına hizmet vermeyi hedeflemektedir.

Bu doğrultuda hedefimiz; bireysel, ticari ve kurumsal hizmetlerde sektörümüzde lider olmak, etkinliği ve verimliliği arttırmak için sürekli değişime ve gelişime açık olmak, müşteri hizmetinde lider olmak, şirketimizin en değerli kaynağı olan çalışanlarımızın bilgi ve becerilerine uygun sürekli yatırım yapmak, grup içi sinerjiye katkıda bulunmaktır.

Genel Müdürlüğü’nü, YTÜ Davutpaşa Teknopark yerleşkesine taşıyan Aktek, geliştirdiği projelerle üniversite ve sanayi işbirliğini sağlayarak, teknoloji firmaları ile aynı ekosistemde yer almayı ve birlikte projeler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Aktek, gerek Holding içi gerekse Holding dışı faaliyetlerinde 2015 yılı boyunca sergilediği başarıyı 2016 yılında da artırarak devam ettirecektir. Pazardaki bilinirliği her geçen gün artan Aktek, yüksek hizmet standartlarını ve müşteri memnuniyetini hedefleyen yaklaşımı ile büyümesini sürdürecektir. 2016 yılı boyunca pazarlama ve reklam faaliyetleri gibi müşteri portföyünü genişletecek stratejiler üzerinde durulacaktır.

Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Çiftehavuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad.No:151/1E, D2 Blok, Ofis No:1B-10 Esenler-İstanbul
Tel: 0(212) 393 00 90
Fax: 0(212) 393 00 91
E-mail: info@aktekbilisim.com