Sürdürülebilir büyüme ve sosyal sorumluluk perspektifi, Akkök Grubu’nun yol haritasının oluşumunda belirleyici bir öneme sahiptir.
 
2007 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (KİS) imzalayarak kurumsal sorumluk anlayışını evrensel normlara taşıyan Akkök Grubu, 2005 yılında belirlediği stratejik hedefler doğrultusunda, başta ana iş alanlarını oluşturan kimya, enerji, gayrimenkul, tekstil ve liman işletmeciliği sektörleri olmak üzere güvenli ve emin adımlarla ilerlemektedir. Her geçen yıl paydaşlarına daha büyük değer katmanın memnuniyeti içinde olan Akkök Grubu’nun en büyük güvencesi, güçlü sermaye yapısı, başarma azmi ve sektörlerinin en iyilerinden oluşan zengin insan kaynağıdır.
 
Kurumsal yönetim, sürdürülebilir büyüme ve sosyal sorumluluk, Akkök Grubu’nun kurumsal bir vatandaş olduğu bilinciyle, tüm faaliyetlerinde öncelikle yer verdiği, vazgeçilmez kavramlardır. Sürdürülebilir büyüme ve sosyal sorumluluk perspektifi, Grubun yol haritasının oluşumunda belirleyici bir öneme sahiptir. Öte yandan, açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlikle tanımlanan ve günümüzde giderek daha da yaşamsal bir önem kazanan kurumsal yönetim anlayışı, tüm Akkök şirketlerinin faaliyetlerinde vazgeçilmez bir unsur olarak yer almaktadır.
 
Grubun, sürdürülebilir büyüme ve sosyal sorumluluk bilinci ve kurumsal yönetim anlayışıyla ortaya koyduğu, 2008 ve 2009 yıllarını kapsayan ilk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu’nun ardından yayınlan bu ikinci rapor, Grup şirketlerinin KİS kapsamında 2009-2010 döneminde kaydettiği ilerlemeyi yansıtmaktadır. Rapor’da öncelikle Aksa Akrilik, Akenerji, SEDAŞ, Ak-Kim, Akiş, Ak-Al ve Ak-Tops olmak üzere Grup şirketlerinin bu alandaki örnek ve en iyi uygulamalarına yer verilmektedir.
 
KİS kapsamında ilerleme bildirgesi niteliğini taşıyan bu ikinci raporda, küresel ilkelerin Grup şirketlerinin faaliyetlerine daha yüksek bir bilinçle ve daha yaygın bir biçimde uyarlanmasına ilişkin çalışma örneklerine geniş yer verilmiştir. Bu çalışmaların daha yoğun ve daha kapsamlı bir biçimde sürdürülmesi, Grubun öncelikli hedefleri arasındadır. Akkök Grubu bünyesinde, önümüzdeki dönemde bağlı şirketlerde bu alandaki sinerjiyi güçlendirmek amacıyla, bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi hayata geçirilecektir.