Akkök Group Demographics

Çalışan sayısı 5226, yaş ortalaması 36, ortalama kıdem yılı 7