Akkök Grubu Demografik Bilgileri

  • Grup genelinde 766 kadın, 4526 erkek olmak üzere toplam 5292 çalışan bulunmaktadır.
  • Grup içinde ortalama kıdem yılı 7,8’dir.
  • Grupta çalışanların yaş ortalaması 36’dır.