Akkök Holding, Türkiye’nin en köklü sanayi gruplarından biri olarak, uzun vadeli sürdürülebilir yatırımlar yapmakta, bu yatırım ve faaliyetlerde de çevre, toplum ve ülke ekonomisine fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Çevresel performansı artırmak ve çevresel etkileri azaltmak, Holding’in öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu yüzden çevre üzerinde yaratılan etkiyi mümkün olan en düşük seviyeye çekmek için azami gayret gösterilmektedir.k

Doğal ortamın hızla kirlendiği ve kaynakların giderek azaldığı günümüz dünyasında, sürdürülebilir büyüme, gündemin en yaşamsal konularından biri haline gelmiştir. Akkök Holding, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak amacıyla, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir gelişme için Holding çalışanlarından başlayarak tüm toplumu bilinçlendirmeye yönelik projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır.

Bu kapsamda 2008 yılında, Akkök Holding’in merkez binası olan Ak Han’da tüm çalışanların katılımıyla Atık Kâğıt Geri Dönüşüm Projesi başlatılmıştır. Atık kâğıtların ayrı toplanması ve geri kazanımını amaçlayan bu proje sayesinde, bir yıl içinde 4 bin 800 kg atık kâğıt geri dönüşüme kazandırılarak 82 ağaç, 197 kWh enerji ve 127 m3 su tasarrufu sağlanmıştır. 2008 yılında, Merkez’de ve tüm üretim birimlerinde atık pillerin çöpe karıştırılmadan toplanması konusunda tüm çalışanlar uyarılmış, böylece toplam 40 kg atık pil toplanmıştır.

2010 yılında, çalışanların desteği ile sürdürülen Atık Kâğıt Geri Dönüşüm Projesi kapsamında, atık kâğıtların ayrı toplanması ve geri kazanımları ile ilgili bilinçlendirme sağlanarak, proje Beyoğlu Belediyesi ile işbirliği içinde yürütülmüştür. Eylül 2010 itibarıyla yaklaşık 3 bin 450 kg atık kâğıt geri dönüşümü desteklemek amacıyla toplanmıştır. 3 bin 450 kg atık kâğıt geri dönüşüme kazandırılarak; 59 ağaç, 141 kWh enerji ve 92 m3 su tasarrufu sağlanmıştır. Akkök Holding ayrıca WWF-Türkiye tarafından her yıl Mart ayında gerçekleştirilen "Dünya Saati" uygulamasına kesintisiz olarak katılmaktadır.

Holding’e bağlı tüm şirketler, enerji ve su tüketimi, atık su ve katı atık gibi unsurları yakından takip ederek, bu yönde performanslarını iyileştirmeye yönelik uygulamaları hayata geçirmektedir. Enerji ve doğal kaynaklar en verimli şekilde kullanılmakta, bunun yanı sıra çevre dostu teknoloji ve iyi uygulamalardan da yararlanılmaktadır. Şirketler, kendi faaliyetleri çerçevesinde çevrenin korunmasına yönelik birçok projeye imza atmış, bu alanda çok değerli ödüller almıştır.

İlgili projeler, başlıklar halinde aşağıda özetlenmiştir.

AKSA Akrilik: Küresel Raporlama Girişimi, KİS ve Üçlü Sorumluluk Taahhüdü
AKSA Akrilik: Çevre Yönetim Sistemi ve Çevre Projeleri
Ak-Kim Kimya: Üçlü Sorumluluk Taahhüdü ve Çok Yönlü Çevre Faaliyetleri
Akenerji: Karbondioksit Salımını Engelleme Sözü
Akenerji: IFC Performans Standartları Uygulamaları
SEDAŞ: Enerji Verimliliği Yılında SEDAŞ
Akiş: “Yeşil Bina” Sertifikalı Yaşam Merkezi

Ak-Kim Kimya, AKSA Akrilik, DowAksa: Akkök Holding Ortak Arıtma Tesisi Projesi Proje detayları Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde yer almaktadır.

Akkök Holding’e bağlı şirketlerin sürdürülebilirlik alanında aldığı belge ve sertifikalar
AKSA Akrilik
Hall of Fame- Strateji Yönetimi Ödülü, 2010
ISO 14064–1 Belgesi (Sera Gazı Emisyonlarının ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanması ve Rapor Edilmesi), 2010
Oeko-Tex Standard 100, Homopolimer Elyafı, 2010
Küresel İlkeler Sözleşmesi, 2006
Üçlü Sorumluluk Yönetim Sistem Belgesi, SGS, İngiltere, 2006
TS EN 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi 1997, 2005
ISPS Code, 2004
Oeko-Tex Standard 100, Standart Akrilik Elyaflar, 1995
Üçlü Sorumluluk Taahhüdü, 1993

Ak-Kim Kimya
Küresel İlkeler Sözleşmesi, 2007
Üçlü Sorumluluk Taahhüdü, 1993
OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi, Bureau Veritas, 2009
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesi, Bureau Veritas, 2004
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, Bureau Veritas, 1995
TS EN 901 Sodyum Hipoklorit Standardı, 2004
TS 937 Klor Standardı, 2001
TS EN 888 Demir Üç Klorür Standardı, 2000
TS EN 883 Polialüminyum Klorür Standardı, 1999
GMP Sodyummetabisülfit, 2013
VDA QMC Adblue, 2012
Ürün bazlı Kosher ve Helal Sertifikaları
Ürün bazlı Biyosidal izinleri

Akenerji
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, 2008
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, 2004
OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, 2007

Akiş GYO
Enerji Kimlik Belgesi, 2012
Breeam (Bina Araştırma Kuruluşu Çevresel Değerlendirme Metodu) Sertifikası, 2013