Akkök Holding, faaliyet gösterdiği bölgelerde sosyal ve kültürel hayatın gelişmesine öncülük etmeyi hedeflemektedir. Bu hedefle, kültür ve sanat alanındaki kurumsal sosyal sorumluluk projelerine destek vermektedir.