İcra Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Saygıdeğer paydaşlarımız,

Pandemi sürecinde toparlanma yılı olarak kayıtlara geçen 2021’de Türkiye, ekonomik aktivitelerin derinden etkilendiği önceki seneye kıyasla yüzde 11 büyüdü. Yılın son çeyreğinde faiz indirimlerine başlanıp, yeni ekonomi modelinin uygulamaya alınmasıyla rekabetçi bir para birimi yaratarak, üretim ve istihdamı artırıp ihracata dayalı büyüme hedeflendi. Böylelikle yıl içinde ulaşılan rekor ihracat seviyeleri sayesinde cari fazla verileceği öngörülse de emtia fiyat artışlarına bağlı olarak ithalatın da yükselmesiyle cari açıkta beklenen düşüş gerçekleşmedi. Öte yandan, yüzde 36 olarak gerçekleşen aralık ayı enflasyonu ile 2002’den beri bu alanda en yüksek seviye görüldü. Dünyada ise özellikle yılın ikinci yarısı itibarıyla önceki sene ertelenen talebin hızlı artışı sebebiyle ekonomik aktivitelerde toparlanma sinyalleri gözlemlendi. Ancak talep yönünde oluşan bu hızlı düzelmenin, küresel tedarik zincirindeki bozulma ve arz yönlü darboğaz sebebiyle karşılanamadığı görüldü.

Ülkemizde ve dünyada yaşanan olumsuz ekonomik koşulların yarattığı karşı rüzgarlara rağmen 70 yıllık tecrübesi ve zengin birikimiyle ülkemizin en köklü sanayi kuruluşlarından Akkök Holding olarak küresel rekabet koşullarını yakalama ve tüm şirketlerimiz ile dünya standartlarına ulaşma hedefimiz doğrultusunda kararlı adımlarla ilerliyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla büyürken üretim, istihdam, ihracat ve inovasyon gibi alanlarda Türkiye’nin gücüne güç katmaya devam ediyoruz.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2021’de de uzun vadeli hedeflerimizle uyumlu yatırımlara odaklanıp ana faaliyet kollarımızla uyumlu satın alma ve projeleri tamamladık. Bu bağlamda, havacılık ve savunma sanayi başta olmak üzere çeşitli sektörlere yüksek teknolojili kompozit parça üreterek Airbus, Bell, KAI gibi dünya devlerine ihracat yapan Epsilon Kompozit’in yüzde 51 oranındaki hissesini satın aldık. Satışlarının yüzde 90‘ını ihraç eden Epsilon ile kompozitte dışa bağımlılığı azaltmayı, Türkiye’nin istihdam ve kalkınmasına destek vermeyi amaçlıyoruz. Bu alanındaki gelecek hedefimizi ise uluslararası arenada büyümek olarak belirledik.

Grup şirketlerimizden Akkim Kimya da dünyanın en büyük karboksimetil selüloz üreticilerinden USK Kimya’yı satın alarak bünyesine kattı. 2021’e benzer biçimde, bu yıl da hem yurt içi hem yurt dışında inorganik ve organik büyüme fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz. Özellikle kimya ve enerji sektörleri öncelikli olmak üzere her alanda yatırımlarımız sürecek. Bununla birlikte 2022’deki hedefimiz zorlu makro şartlarda rekabet avantajı yaratabilecek yenilikçi ürün ve teknolojilere odaklanmak olacak.

Kimya grubu şirketlerimiz, önceki dönemlerde olduğu gibi 2021’de de organik ve inorganik yatırımlarına devam ederken sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomiyi, öncelikli konuları arasında değerlendirdi. Şirketlerimiz ayrıca sene boyunca süren dalgalı ekonomik ortama rağmen güçlü bir finansal performans sergilediler. Dünyanın lider, Türkiye’nin ise tek akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, VFAÖK kârını yüzde 85 artırarak 2021’i finansal açıdan oldukça başarılı tamamladı. Şirket, 2021’deki öncelikli hedefleri doğrultusunda Aksa markalarının son kullanıcılara ulaşmasını sağlamak için Acrycycle, Acrysole, Acrylusion, Armora ve Acrybella gibi markalarda yüksek satış hacimlerine ulaştı. Ayrıca Aksafil markası adını taşıyan 27,5 milyon dolar değerinde yeni iplik tesisi yatırımının birinci fazını devreye aldı. Aksa’nın yüzde 50 iştiraki ve Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanınsa sayılı karbon elyaf üreticilerinden olan DowAksa da 2021’i başarıyla yönetip yılı yüzde 30’luk büyümeyle kapattı. DowAksa, 2022’ye artan talepleri karşılamak adına üretim kapasitesini önemli seviyede artıracak yatırımları gündemine alarak girdi. Türkiye’nin en büyük kimya üreticilerinden olan Akkim Kimya, 2021’in başında USK Kimya satın almasını tamamladıktan sonra sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda, yüksek teknoloji ürünü silikon polimeri üretimi için Akkim Silikon Kimya şirketini kurarak yıl sonunda faaliyete geçirdi. Akkim bunun yanında ülkemizin cari açığını azaltacak büyük bir tesis yatırımına bu yıl başlamayı planlıyor.

Akkim’in iştiraklerinden olan ve emaye, seramik, cam, yapışmaz-dekoratif kaplamalar ve pigment olmak üzere 5 farklı kategoride üretim yapan Akcoat, kimyasal kaplama alanında katma değerli ürün geliştirmek ve çalışanlarının ekip çalışmasıyla yaratıcılıklarını güçlendirmek için 10 bin m² alan üzerine kurulu yeni Ar-Ge Merkezi’ni faaliyete aldı. Geçtiğimiz yıl Akcoat Ar-Ge Merkezi’nde TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek programı kapsamında 86 proje çalışıldı ve 25 proje için patent başvurusu yapıldı.

Gayrimenkul sektöründe rakiplerinden nitelikli ve çeşitlendirilmiş portföy yapısıyla ayrışan Akiş GYO, 2021’de Akbatı’da yüzde 97, Akasya’da ise yüzde 95 seviyesinde doluluk oranlarına ulaştı. Şirket, kira gelirlerini çeşitlendirmek ve artırmak amacıyla başladığı cadde mağazacılığı yatırımları kapsamında, Erenköy Apartmanı projesinin inşaat sürecini tamamlayıp Türkiye’nin önemli bir perakende grubuna kiraladı. Değişen dünya düzenine uygun olarak yenilikçi startuplara yatırım yapan Akiş GYO, bu kapsamda 2022’nin başında fayda bazlı token üretimiyle kripto dünyasına da adım attı. Şirket ayrıca 2021’de gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarıyla bu yıl, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alacak tek GYO olmaya hak kazandı.

İstanbul’un seçkin buluşma noktalarından Akmerkez, 2021’de temettü performansını korurken marka değerini yükseltecek projeler geliştirmeye de devam etti. Sürdürülebilir dünya teması ile uyumlu yerel tarım projesi “Teras’ta Tarım”, 2021’de üniversitelerin gastronomi bölümleri ve gönüllülerin iş birliği sayesinde geniş müşteri kitlesine ulaştı.

Enerji sektöründeki 33 yıllık deneyimi ile Türkiye’nin en köklü şirketleri arasında yer alan Akenerji, mevcut santrallerinin piyasa fiyatlarına göre optimum şekilde işletilmesine ve katma değer yaratacak yeni projelerin geliştirilmesine 2021 yılında da devam etti. Akenerji, Avrupanın en büyük enerji borsası olan European Energy Exchange’e kayıt olan ilk Türk şirketi olma başarısını gösterdi. Şirketin elektrik ticaretindeki işlem hacmi 2021 yılı sonunda yaklaşık 5,4 TWh’a ulaşarak önceki yıla göre yaklaşık 10 kat arttı.

Elektrik dağıtım ve perakende şirketleri SEDAŞ ve Sepaş Enerji, 2021’de mevcut iş modellerini verimli hale getirecek ve yenilikçi projeleri destekleyecek girişimleri hayata geçirdiler. Sepaş Enerji, dijital altyapısını güçlendirip online ödeme kanallarını geliştirdi ve böylece müşterilerinin yarısı online ödeme kanallarıyla işlem yapar hale geldi. Yenilikçilik ve çeviklik gibi değerleri odağına alan şirket, kurum içi girişimcilik projesi “Sepaş X Genç Girişim” programını da hayata geçirdi. SEDAŞ ise enerjideki 2021-2025 yeni tarife döneminde yatırımlarını 3 kat artırmak için resmî kurumlardan onay alarak 5 yılda 3 milyar TL tutarında yapma amacı doğrultusunda ilk adımları atmaya başladı. Dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve altyapı alanlarında çalışmalarını sürdüren şirket, ayrıca işveren markasını güçlendirmek amacıyla oluşturduğu istihdamı artırmayı hedefleyen “Stargate” projesiyle hizmet bölgesindeki genç yeteneklere profesyonel staj imkânı sunmaya devam ediyor.

2021’de Akkök Holding olarak kombine ciromuzu 28 milyar TL seviyesine çıkardık. Ayrıca ihracatımızın toplam ciro içindeki payını yüzde 3 artırdık ve toplamda 5,6 milyar TL ihracat rakamına ulaştık. Türkiye’ye katkı sağlayacak ve katma değer yaratacak yenilikçi projeler üzerinde çalışmak her zaman önceliğimiz arasında olacak. Bizlere desteklerini sunan tüm paydaşlarımıza, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve hissedarlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

Ahmet C. Dördüncü

İcra Kurulu Başkanı