Küresel İlkeler Sözleşmesi

Sürdürülebilir büyüme ve sosyal sorumluluk perspektifi, Akkök Holding’in yol haritasının oluşumunda belirleyici bir öneme sahiptir. Bu bağlamda holding, özel sektörün sürdürülebilir kalkınma yolundaki evrensel ilkelerinin yaygınlaşmasına öncülük eden Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni 2007 yılında imzalayarak kurumsal sorumluk anlayışını evrensel normlara taşımak yolunda ilk adımı atmıştır. Sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi vizyonuyla Sözleşme’ye gönüllülük temelinde taraf olan Akkök Holding, her yıl belirlenen 11 ilke kapsamında Global Raporlama İnsiyatifi (GRI-Global Reporting Initiative) doğrultusunda çevre, insan hakları, iş gücü ve yolsuzlukla mücadele konularında birçok global firma gibi gerçekleştirdiği çalışmaları ve katkılarını raporlamaktadır.

Kurumsal yönetim, sürdürülebilir büyüme ve sosyal sorumluluk, Akkök Holding’in kurumsal vatandaşlık bilinciyle, tüm faaliyetlerinde öncelikle yer verdiği, vazgeçilmez kavramlardır. Sürdürülebilir büyüme ve sosyal sorumluluk perspektifi, Akkök Holding’in yol haritasının oluşumunda belirleyici bir öneme sahiptir. Öte yandan, açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlikle tanımlanan ve günümüzde giderek daha da yaşamsal bir önem kazanan kurumsal yönetim anlayışı, tüm Akkök Holding Şirketleri’nin faaliyetlerinde vazgeçilmez bir unsur olarak yer almaktadır.